ตารางงาน ปฎิทิน บันทึกงาน สถานที่
   
   
Login Pass Keep
Welcome, Guest. Please login or register
 
 
 
 
 
 
 
###### Coming Soon ######
 
 
 
Bookmark and Share

ตารางงานคอสเพลย์ของเวป Props&Ops สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูกำหนดการของวันงานว่าจะจัดขึ้นวันใด ที่ไหน อย่างไร
และยังเป็นสื่อกลางที่อำนวยความสะดวกในหลายๆแง่มุม เช่น คนคอสเพลย์รู้ว่างานจัดวันใด และผู้จัดงานได้รับทราบว่าสัปดาห์ไหนมีงานอะไรอยู่แล้วบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงกำหนดการซ้ำซ้อน
ทั้งเป็นสื่อทางเลือกสำหรับงานที่เหล่าคนการ์ตูน คอสเพลย์ ฯลฯ จัดกันขึ้นมา เช่น งานโดจินชิ งาน Only Event
ที่อาจจะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหญ่ๆได้ (เช่น ตามวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์)
ตารางงานคอสเพลย์จึงเป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และตรงกลุ่มเป้าหมายสำหรับงานคอสเพลย์โดยเฉพาะ

Total Page View
Start 7th June 2005

Lava Life Dating Service

Lastest Update: 20th October 2014 - 18:26


[Event] เลื่อนวันจัดงาน Maruya #10 Megane

จากวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เป็น วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 สถานที่จัดงานเดิม อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


in | Event

[Event] อัพรูปงาน Thailand Game Show BIG Festival 2014

หรืองาน TGSBIG2014 รูปจากวันที่สองของงานจำนวน 341 รูปโดย Xora


19th October 2014 in | Event

[Event] เพิ่มงาน Enter Book Cosplay Day

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ บูธ Enter Book Hall A, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ภายในงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19)

สถานะงาน – ยืนยันการจัดงาน
ประเภทงาน – กิจกรรมคอสเพลย์ โอเค


14th October 2014 in | Event

[Event] เพิ่มงาน Toonzone Anime Party

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (จัดภายในงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19)

สถานะงาน – ยืนยันการจัดงาน
ประเภทงาน – งานการ์ตูน, กิจกรรมคอสเพลย์ โอเค


12th October 2014 in | Event

[Event] เพิ่มชุดงาน Apricot

จัดทั้งหมด 3 ครั้ง ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันาวาคม พ.ศ.2558


11th October 2014 in | Event

[Event] เพิ่มงาน Otoko no Yuujou

Shonen Jump Only Event วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ Sk Hall อาคาร 40 ปี โรงเรียนศรีวิกรม์

สถานะงาน – รอรายละเอียดเพิ่มเติม
ประเภทงาน – งาน Only Event เฉพาะเรื่อง, ออกบูธ, คอสเพลย์ โอเค


in | Event

[Event] เลื่อนวันจัดงาน Capsule Event #31

จากวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม เป็น วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2557 (เลื่อนถัดไป 1 สัปดาห์) ณ สถานที่เดิม อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต


7th October 2014 in | Event

[Event] เพิ่มงาน Playpark Fan Fest 2014

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ MCC Hall, The Mall บางกะปิ

สถานะงาน – ยืนยันการจัดงาน
ประเภทงาน – งานกิจกรรม เกม, กิจกรรมประกวดคอสเพลย์


6th October 2014 in | Event

[Event] การ์ตูนและอนิเมชั่นเชียงใหม่ #13 Halloween

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ Pantip Plaza จ.เชียงใหม่

สถานะงาน – ยืนยันการจัดงาน
ประเภทงาน – กิจกรรมงานการ์ตูน, ประกวดคอสเพลย์


19th September 2014 in | Event

[Event] เพิ่มงาน JapanMania Festival #3 : School Party

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ชั้น 3 Gateway Ekamai

สถานะงาน : รอรายละเอียดเพิ่มเติม
ประเภทงาน : งานสไตล์ญี่ปุ่น, Cover Dance, Cosplay OK, Circles


11th September 2014 in | Event

l Older News l  • การอัพเดทสถานะของงานจะไม่มีการแจ้งข่าวอัพเดท ยกเว้นกรณีสำคัญ (เช่น เลื่อนงาน ยกเลิกงาน ยืนยันการจัดงาน)
  • หากท่านไม่เข้าใจสัญลักษณ์ไอค่อนในตารางงาน กรุณากด เพื่อดูคำอธิบาย
  • ข้อมูลต่างๆ ทั้งรายละเอียดงาน สายการเดินรถ แผนที่ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
  • หากท่านต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้กรุณาให้เครดิตและ/หรือลิงค์กลับมายัง Props&Ops ขอบคุณครับ
  • แจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ข่าว ตั้งกระทู้โปรโมท หรือ แจ้งผ่านแบบฟอร์ม หรือ ส่งข่าวมาที่ propsops@propsops.com
ตารางงานคอสเพลย์ปี พ.ศ. 2557 / 2014 Cosplay Events Schedule
Event
Date
Location/ Door-Rates
Link Details
Status
ตารางงาน ปฎิทิน บันทึกงาน สถานที่

K-Cos Family #9
.: K-Cos Family #9 :.
Ready for the Outlast
เสาร์
25 ต.ค
ชั้น 3
The Mall จ.นครราชสีมา


[ Free]

Page
Poster
.: Playpark Fan Fest 2014 :.
เสาร์-อาทิตย์
1-2 พ.ย
MCC Hall
The Mall บางกะปิ


[ ??]

Website
ประกวดคอส


.: Dungeon Goingmerry :.
อาทิตย์
2 พ.ย
แหล่งสมาคมนายทหาร
กองพลทหารม้าที่ 2
รักษาพระองค์
สนามเป้า


[ 50 บาท]

Profile
Page
.: JapanMania Festival #3 : School Party :.
ชั้น 3
Gateway Ekamai


[ Free]
[12:00 - 18:00]

Page
Poster.: Comic X10 2014 Anisong Friends Live Extra Edition Plus Special Edition Alpha Turbo Mega Final Mix Ultra Ultimate Deluxe Complete in Maruya #10 :.
Megane
อาทิตย์
16 พ.ย
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ ??]

Page
Event.: Cartoon & Animation Chaing Mai #13 Halloween
การ์ตูนและอนิเมชั่นเชียงใหม่ #13 Halloween
เสาร์-อาทิตย์
22-23 พ.ย
Pantip Plaza
จ.เชียงใหม่


[Free]

Website
Page
Poster.: Capsule Event #31 :.
Carnival
อาทิตย์
14 ธ.ค
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Website


.: COSCOM : Extra :.
อาทิตย์
28 ธ.ค
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ ?? บาท]

Page
Website


ตารางงานคอสเพลย์ปี พ.ศ. 2558 / 2015 Cosplay Events Schedule
Event
Date
Location/ Door-Rates
Link Details
Status
ตารางงาน ปฎิทิน บันทึกงาน สถานที่.: Maruya #11 :.
School Life
อาทิตย์
18 ม.ค
-

Page
Event.: Capsule Event √1000
(#31.6227766) :.
Thousand
อาทิตย์
1 ก.พ
ชั้น 1 และ 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Website.: Wonder Theater :.
The Journey In Wonder Land
Movies & Series Event

อาทิตย์
8 ก.พ
ชั้น 2 อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Poster.: Apricot :.
อาทิตย์
22 ก.พ
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ ??]

Page.: Maruya #12 :.
The Zodiac
อาทิตย์
8 มี.ค
-

Page
Event.: Capsule Event #33 :.
Shift Up
อาทิตย์
22 มี.ค
ชั้น 1 และ 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Website
           .: Maruya #13 :.
Idol Time
อาทิตย์
10 พ.ค
-

Page
Event.: Otoko no Yuujou :.
Shonen Jump Only Event

อาทิตย์
17 พ.ค
Sk Hall อาคาร 40 ปี
โรงเรียนศรีวิกรม์
เอกมัย


[ ?? ]
.: Capsule Event #34 :.
Grayscale
อาทิตย์
7 มิ.ย
ชั้น 1 และ 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Website.: Maruya #14 :.
Mechanical Era
อาทิตย์
12 ก.ค
-

Page
Event.: Capsule Event #35 :.
Family Day
อาทิตย์
2 ส.ค
ชั้น 1 และ 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Website.: Apricot :.
อาทิตย์
30 ส.ค
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ ??]

Page.: Maruya #15 :.
Love Melody
อาทิตย์
13 ก.ย
-

Page
Event.: Capsule Event #36 :.
Funny
อาทิตย์
4 ต.ค
ชั้น 1 และ 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Website.: Maruya #16 :.
Memory Log
อาทิตย์
8 พ.ย
-

Page
Event.: Apricot :.
อาทิตย์
20 ธ.ค
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ ??]

Page
เพื่อสามารถทราบถึงสถานะของงานว่าจะจัดจริงหรือไม่ รวมถึงแผนที่ ค่าเข้างาน ฯลฯ
ตารางงานจึงจัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเตรียมการเพื่อจะไปงานได้สะดวกขึ้น
: ลิงค์ไปยังกระทู้โปรโมทงาน หรือกระทู้เกี่ยวกับงาน
: Map แผนที่ของสถานที่จัดงาน (เป็นระบบสไลด์ 3 รูปแผนที่)
: 3D Google Earth Model รูปโมเดลสถานที่จัดงานนั้นๆ
: Navigator Map ระบบแผนที่ Google Map สายรถประจำทาง
http://img2.photobucket.com/albums/v115/googgig/event/graphic/rule.gif
: Rule ข้อระเบียบ ปฎิบัติ เฉพาะของสถานที่นั้นๆ
: Photo รูปจากงานครั้งก่อน ของซีรีย์งานนี้ เพื่อดูลักษณะงานอ้างอิง
: ค่าเข้างาน (สกุลเงินบาท)
: ข้อมูลสำคัญของงานนั้นๆหรือข้อมูลเร่งด่วน
: ลิงค์ RSS Feed อัพเดทเอนทรีล่าสุดอัตโนมัติจาก Blog/Web ของงาน
: ลิงค์ RSS Feed อัพเดทจาก Social Network ต่างๆของงาน
: เตือนสถานที่จัดงานอยู่ในเขตกระทบจากการชุมนุมในวันเวลาของกำหนดการงาน
เพื่อสามารถดูว่างานเป็นประเภทไหน
ตารางงานจึงจัดหมวดหมู่งานต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการทราบว่าเป็นงานในลักษณะใด
: งานการ์ตูน โดจินชิ เป็นหลัก
: งานคอสเพลย์วงดนตรีญี่ปุ่น เป็นหลัก
: งานเกม ออนไลน์ ออฟไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับเกมเป็นหลัก
: งานสไตล์เอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง เป็นต้น
: งานนิทรรศการ ออกร้าน งานแสดงเป็นหลัก
: งานหรือกิจกรรมประกวดคอสเพลย์
: งานที่จัดขึ้น เพื่อคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันโดยเฉพาะ
: งานคอสเพลย์โดยเฉพาะ หรือ งานที่ให้คอสเพลย์มาร่วมได้ (ไม่มีกิจกรรมสำหรับคอสเพลย์เป็นพิเศษ)
: งานคอสเพลย์สไตล์ญี่ปุ่น แฟชั่นญี่ปุ่น เป็นหลัก
: งานที่มีกิจกรรมเต้นหรือแสดง Cover ดนตรี
(แต่มีกิจกรรม Cosplay )
เพื่อให้ทราบว่างานไหน ยืนยันมากน้อยแค่ไหน
ทางตารางงานจึงมีการให้สถานะงานโดยละเอียดเพื่อยืนยันในการจัดงาน ทั้งนี้ ระดับสถานะงานขึ้นอยู่กับ "ความละเอียดและชัดเจนในข้อมูลของงานนั้น" เป็นหลัก
Yes
: ยืนยัน - มีข้อมูลงานเพียงพอต่อการยืนยันการจัดงานตามกำหนดการหากไม่มีเหตุสุดวิสัย หรือ เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
Waiting
: รอข้อมูลเพิ่มเติม - รอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ งานที่ขาดรายละเอียดเล้กน้อยเพื่อยืนยันสถานะของงาน
Observe
: จับตามอง - อยู่ในระหว่างการจับตามองเป็นพิเศษต่อข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสถานะต่อไป (กรณีงานขาดความเคลื่อนไหวการอัพเดตต่างๆ ราว 2 สัปดาห์ก่อนกำหนดงาน จนทำให้ไม่ทราบว่าจะจัดหรือไม่จัด)
Notice
: ทราบข่าว - งานที่เริ่มมีการปล่อยรายละเอียดออกมาจากผู้จัดงาน แต่ยังไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆอ้างอิง
Caution!!
: เตือนระวัง - ไม่สามารถยืนยันข้อมูลการจัดงานว่าจัดหรือไม่จัดในกำหนดการ ทางตารางงานไม่รับผิดชอบต่อการมีงานอยู่หรือไม่มีของงานเนื่องจากขาดความเคลื่อนไหวของทางตัวงาน
(ขาดความเคลื่อนไหวราว 1 สัปดาห์ก่อนงาน)
Postpone
: งานเลื่อน - งานที่แจ้งประกาศการเลื่อนการจัดงาน โดยมีข้อมูลยืนยัน และเตรียมประกาศกำหนดการงานใหม่
Cancel
: ยกเลิก - งานที่ยกเลิกการจัดหรือไม่สามารถจัดงานได้ โดยมีข้อมูลยืนยัน

No items, feed is empty.


Error: Feed has an error or is not valid
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

oO กระดานข่าว
 
Microsite
 
 
Props&Ops Cosplay Site http://www.propsops.com 2004-2014