Login Pass Keep
Welcome, Guest. Please login or register
 
 
 
 
 
 
 
###### Coming Soon ######
 
 
 
Bookmark and Share


ตารางงานคอสเพลย์ของเวป Props&Ops สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูกำหนดการของวันงานว่าจะจัดขึ้นวันใด ที่ไหน อย่างไร
และยังเป็นสื่อกลางที่อำนวยความสะดวกในหลายๆแง่มุม เช่น คนคอสเพลย์รู้ว่างานจัดวันใด และผู้จัดงานได้รับทราบว่าสัปดาห์ไหนมีงานอะไรอยู่แล้วบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงกำหนดการซ้ำซ้อน
ทั้งเป็นสื่อทางเลือกสำหรับงานที่เหล่าคนการ์ตูน คอสเพลย์ ฯลฯ จัดกันขึ้นมา เช่น งานโดจินชิ งาน Only Event
ที่อาจจะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหญ่ๆได้ (เช่น ตามวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์)
ตารางงานคอสเพลย์จึงเป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และตรงกลุ่มเป้าหมายสำหรับงานคอสเพลย์โดยเฉพาะ

Total Page View
Start 7th June 2005

Lava Life Dating Service

Lastest Update: 1st August 2015 - 22:44


[New Event] เพิ่มงาน COSCOM 3rd

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Dojinshi, Circle, CosplayOK, Guest Cosplayer


in | Event

[Canceled Event] ยกเลิกการจัดงาน Ikemen Only Event

โดยเป็นการประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการผ่านเพจของงาน


in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Colour of Kings

K Project Only Event วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

กิจกรรม/รายละเอียดงาน – Only Event, Circles, CosplayOK


29th July 2015 in | Event

[New Event] The Beat – Animation Only Event

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Only Event, CosplayOK


15th July 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Tukcom Cosmo & Cosmeeting 2015

จัดระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ Tukcom Landmark จ.อุดรธานี
Meeting Guest Cosplayer – 1 สิงหาคม
ประกวดคอสเพลย์ – 2 สิงหาคม

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Cosplay Contest, Guest Cosplayer


9th July 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน TNI Cosplay Contest 2015

ในงาน TNI Day 2015 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Exhibition, Cosplay Contest


8th July 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Tukcom Cosmo Cosplay Contest 2015

เสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ Tukcom จ.ชลบุรี
(ประกวดคอสเพลย์ 25 กรกฎา / Guest Cosplayer “Jun” 26 กรกฎา)

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Cosplay Contest, Guest Cosplayer


6th July 2015 in | Event

[Event Postponed] เลื่อนการจัดงาน L.Free Cos 2 in Wonderland

โดยเป็นการเลื่อนไม่มีกำหนด ยังไม่มีกำหนดการวันจัดงานใหม่


27th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Bongkoch Comic 20th Anniversary

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ Gateway Ekamai
ประกวดคอสเพลย์ 15 สิงหาคม

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – งานการ์ตูน, Cosplay Contest, Activity, Anisong


26th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มการประกวดคอสเพลย์ในงาน Pantip IT Funny Day

ประกวดคอสเพลย์วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ Pantip Plaza งามวงศ์วาน


25th June 2015 in | Event

l Older News l  • การอัพเดทสถานะของงานจะไม่มีการแจ้งข่าวอัพเดท ยกเว้นกรณีสำคัญ (เช่น เลื่อนงาน ยกเลิกงาน ยืนยันการจัดงาน)
  • หากท่านไม่เข้าใจสัญลักษณ์ไอค่อนในตารางงาน กรุณากด เพื่อดูคำอธิบาย
  • ข้อมูลต่างๆ ทั้งรายละเอียดงาน สายการเดินรถ แผนที่ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
  • หากท่านต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้กรุณาให้เครดิตและ/หรือลิงค์กลับมายัง Props&Ops ขอบคุณครับ
  • แจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ข่าว ตั้งกระทู้โปรโมท หรือ แจ้งผ่านแบบฟอร์ม หรือ ส่งข่าวมาที่ propsops@propsops.com
ตารางงานคอสเพลย์ปี พ.ศ. 2558 / 2015 Cosplay Events Schedule
Event
Date
Location/ Door-Rates
Link Details
Status
ตารางงาน ปฎิทิน บันทึกงาน สถานที่
Note!: ชื่อสถานที่ "อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต" เปลี่ยนเป็น "อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"


.: TNI Cosplay Contest 2015 :.
งาน TNI DAY 2015
ศุกร์
7 ส.ค
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


[ Free]

Website
Page.: The Lost Mekakushi Record 2 :.
Kagerou Project Only Event
เสาร์
15 ส.ค
ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ 60 บาท]
[10:00-16:00]

Page


.: Bongkoch Comics 20th Anniversary :.
เสาร์-อาทิตย์
15-16 ส.ค
ประกวดคอส 15 ส.ค
Gateway Ekamai


[ Free]
[10:00-16:30]

Website
Page
Anisong
Cosplay
Mairunovich
.: Japan Expo Thailand 2015 :.
.: Japan Festa in Bangkok 2015 by Mainichi :.
เสาร์-อาทิตย์
29-30 ส.ค
ลานหน้า
Central World Plaza


[ Free]

Website
Cosplay of the Year
Page.: Maruya #14 :.
อาทิตย์
13 ก.ย
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Event.: COSCOM 3rd :.
อาทิตย์
4 ต.ค
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ 70 บาท]

Page.: Trainer Street 2 :.
Pokemon Only Event
อาทิตย์
11 ต.ค
ชั้น 3
JJ Outlet
กำแพงเพชร


[ 50 บาท ]
[10:30-16:30]

Page
Poster.: Ikemen Only Event :.
ยกเลิกการจัดงาน
อาทิตย์
25 ต.ค
ชั้น 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต[??]

Page
ประกาศยกเลิกงาน.: The Wonder World Party !! :.
Axis Powers! Hetalia Only Event
อาทิตย์
1 พ.ย
ชั้น 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ 60 บาท]
[10:00-16:00]

Page.: Touken Ranbu Only Event :.
- Autumn Festival -
แหล่งสมาคมนายทหาร
กองพลทหารม้าที่ 2
รักษาพระองค์
สนามเป้า


[ ??]

Page.: Morph Parade :.
Kemono Only Event
เสาร์
7 พ.ย
KV Mansion
อ่อนนุช


[ ?? บาท]
[10:00-15:00]

Page.: Maruya ## :.
อาทิตย์
8 พ.ย
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Event.: A/Z Party :.
Aldnoah.Zero only Event
อาทิตย์
15 พ.ย
The Connecion @MRTลาดพร้าว
ลาดพร้าว


[ 60 บาท]
[10:00-16:00]

Page.: The Beat :.
Animation Idol Only Event
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ 70 บาท]
[10:00-17:00]

Page


       
ตารางงานคอสเพลย์ปี พ.ศ. 2559 / 2016 Cosplay Events Schedule
Event
Date
Location/ Door-Rates
Link Details
Status
ตารางงาน ปฎิทิน บันทึกงาน สถานที่.: Colour of Kings :.
K Project Only Event
อาทิตย์
17 ม.ค
แหล่งสมาคมนายทหาร
กองพลทหารม้าที่ 2
รักษาพระองค์
สนามเป้า


[ ??]

Page
เพื่อสามารถทราบถึงสถานะของงานว่าจะจัดจริงหรือไม่ รวมถึงแผนที่ ค่าเข้างาน ฯลฯ
ตารางงานจึงจัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเตรียมการเพื่อจะไปงานได้สะดวกขึ้น
: ลิงค์ไปยังกระทู้โปรโมทงาน หรือกระทู้เกี่ยวกับงาน
: Map แผนที่ของสถานที่จัดงาน (เป็นระบบสไลด์ 3 รูปแผนที่)
: 3D Google Earth Model รูปโมเดลสถานที่จัดงานนั้นๆ
: Navigator Map ระบบแผนที่ Google Map สายรถประจำทาง
http://img2.photobucket.com/albums/v115/googgig/event/graphic/rule.gif
: Rule ข้อระเบียบ ปฎิบัติ เฉพาะของสถานที่นั้นๆ
: Photo รูปจากงานครั้งก่อน ของซีรีย์งานนี้ เพื่อดูลักษณะงานอ้างอิง
: ค่าเข้างาน (สกุลเงินบาท)
: ข้อมูลสำคัญของงานนั้นๆหรือข้อมูลเร่งด่วน
: ลิงค์ RSS Feed อัพเดทเอนทรีล่าสุดอัตโนมัติจาก Blog/Web ของงาน
: ลิงค์ RSS Feed อัพเดทจาก Social Network ต่างๆของงาน
: เตือนสถานที่จัดงานอยู่ในเขตกระทบจากการชุมนุมในวันเวลาของกำหนดการงาน
เพื่อสามารถดูว่างานเป็นประเภทไหน
ตารางงานจึงจัดหมวดหมู่งานต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการทราบว่าเป็นงานในลักษณะใด
: งานการ์ตูน โดจินชิ เป็นหลัก
: งานคอสเพลย์วงดนตรีญี่ปุ่น เป็นหลัก
: งานเกม ออนไลน์ ออฟไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับเกมเป็นหลัก
: งานสไตล์เอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง เป็นต้น
: งานนิทรรศการ ออกร้าน งานแสดงเป็นหลัก
: งานหรือกิจกรรมประกวดคอสเพลย์
: งานที่จัดขึ้น เพื่อคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันโดยเฉพาะ
: งานคอสเพลย์โดยเฉพาะ หรือ งานที่ให้คอสเพลย์มาร่วมได้ (ไม่มีกิจกรรมสำหรับคอสเพลย์เป็นพิเศษ)
: งานคอสเพลย์สไตล์ญี่ปุ่น แฟชั่นญี่ปุ่น เป็นหลัก
: งานที่มีกิจกรรมเต้นหรือแสดง Cover ดนตรี
(แต่มีกิจกรรม Cosplay )
เพื่อให้ทราบว่างานไหน ยืนยันมากน้อยแค่ไหน
ทางตารางงานจึงมีการให้สถานะงานโดยละเอียดเพื่อยืนยันในการจัดงาน ทั้งนี้ ระดับสถานะงานขึ้นอยู่กับ "ความละเอียดและชัดเจนในข้อมูลของงานนั้น" เป็นหลัก
Yes
: ยืนยัน - มีข้อมูลงานเพียงพอต่อการยืนยันการจัดงานตามกำหนดการหากไม่มีเหตุสุดวิสัย หรือ เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
Waiting
: รอข้อมูลเพิ่มเติม - รอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ งานที่ขาดรายละเอียดเล้กน้อยเพื่อยืนยันสถานะของงาน
Observe
: จับตามอง - อยู่ในระหว่างการจับตามองเป็นพิเศษต่อข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสถานะต่อไป (กรณีงานขาดความเคลื่อนไหวการอัพเดตต่างๆ ราว 2 สัปดาห์ก่อนกำหนดงาน จนทำให้ไม่ทราบว่าจะจัดหรือไม่จัด)
Notice
: ทราบข่าว - งานที่เริ่มมีการปล่อยรายละเอียดออกมาจากผู้จัดงาน แต่ยังไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆอ้างอิง
Caution!!
: เตือนระวัง - ไม่สามารถยืนยันข้อมูลการจัดงานว่าจัดหรือไม่จัดในกำหนดการ ทางตารางงานไม่รับผิดชอบต่อการมีงานอยู่หรือไม่มีของงานเนื่องจากขาดความเคลื่อนไหวของทางตัวงาน
(ขาดความเคลื่อนไหวราว 1 สัปดาห์ก่อนงาน)
Postpone
: งานเลื่อน - งานที่แจ้งประกาศการเลื่อนการจัดงาน โดยมีข้อมูลยืนยัน และเตรียมประกาศกำหนดการงานใหม่
Cancel
: ยกเลิก - งานที่ยกเลิกการจัดหรือไม่สามารถจัดงานได้ โดยมีข้อมูลยืนยัน

สวัสดีครับ มาประกาศยกเลิกจัดงาน เนืองจากปัญหาสุขภาพของเฮดงานที่หนักมากเข้าๆออก รพ. บ่อยจนแทบจะไม่มีเวลามากพอที่จะดำเนินงานอย่างเต็มที่ เลยตัดสินใจกันว่าจะแคนเซิลงานไปเพราะหากจัดอาจออกมาไม่ดีพร้อมพอที่ทุกท่านคาดหวังเอาไว้ ทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่่นี้ด้วยนะครับ ส่วนท่านที่จองบูทไว้เราจะให้สต๊าฟติดต่อไปทางเพจร้านหรือลิ้งที่ท่านได้กรอกเอาไว้ในใบสมัคร เ …
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10i9wxfYe7E-zFTYfeh972Fs5ukL3_ueG62uVeATUY7A/edit?usp=sharing
Photo – ทางงานของเราจะมีแอนโธไว้ให้พวกท่านหญิงทั้งหลายได้สะสมด้วยนะครับ ซึ่งได้ทำเป็น 2 เล่ม ซึ่งได้ไปรวบรวมนักเขียนและนักวาดภาพมาร่วมโปรเจ็คกว่า 10 ชีวิต 1. Fiction : Halloween Night รวมเรื่องสั้น ดื่มด่ำกับค่ำคืนฮาโลวีนกับเจ้าชายทั้ง 9 คน 9 สไตล์ความรักหวานชวนขนหัวลุก 2. Art Book : Till The Dawn รวม FA ของเหล่าเจ้าชายทั้ง 9 คน ในเทศกาลฮาโลวีน ซึ่ …
Photo – ของรางวัลที่เราจะแจกงาน Wonder Theater พรุ่งนี้นะครับ วันที่ 29 นี้เจอกันที่บูท G7 นะครับผม จัดที่ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ ราชภัฏสวนดุสิต …
Photo – วันที่ 29 นี้เจอกันที่บูท G7 นะครับผม ที่งาน Wonder Theater จัดที่ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ ราชภัฏสวนดุสิต เช่นเดียวกับงานเรานะครับ เราทำโบชัวร์งานไปแจกและอาจมีเกมส์ให้ท่านหญิงร่วมสนุกเล็กๆน้อยๆชิงของรางวัลจากทางออฟฟิศเชียล สิทธพิเสษสำหรับผู้ไปงานเท่านั้น @หลุยส์ …
Photo – @Alan เสียงกระซิบเบาๆจากท่านหัวหน้าองค์รักษ์ แวะมาอำ สะกิดต่อมดองงานครับ(ฮา)
วันที่ 29 มี.ค ที่งาน Wonder Theater ทาง ออฟฟิศเชียลอาจมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนของรางวัลจากเกมส์นะครับ ใครที่แวะไปงานก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่บูทอีเว้นท์งานวังของเราล่ะ @หลุยส์ …

Photo – ส่งเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้
Photo – ก๊อกๆ วันนี้มีข่าวมาแจ้งหลายเรื่องเลยเนาะ เพราะว่าเฟซบุ๊คเปลี่ยนระบบใหม่ ทำให้การเข้าถึงเพจลดลง อยากจะขอความกรุณาให้แฟนเพจตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อน เพื่อจะได้ติดตามประกาศจากทางงานได้โดยไม่ตกหล่นค่ะ โดยทุกโพสต์ของเพจนี้จะไปขึ้นอยู่บนสุดของนิวฟี้ดเสมอค่ะ รบกวนด้วยนะคะ >< …
Photo – อะแฮ่ม ประกาศอีกสักนิด นอกจากใบเมนูโดจินแล้ว งานครั้งนี้ทางงานก็มี พวงกุญแจ คาเกโร่ของงานเรามาจำหน่ายด้วยค่า^ ^!! ซึ่งทุกคนคุ้นเคยกันดี เป็นเหล่ากลุ่มซ่อนดวงตาในฉบับ SD ที่เผยแพร่ใน CM ของงานนั่นล่ะค่า รวมถึงตัวละครพิเศษอย่าง อายาโนะ หรือ คุโรฮะก็นำมาด้วยเช่นกัน! แต่'จำนวนจำกัด'ทุกตัวนะคะ ขายเฉพาะในวันงานเท่านั้นค่ะ! มาดูกันได้ที่ …
Photo – เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องเข้ามา เราจึงเลื่อนเวลาโอนเงินและแจ้งโอนค่ากระเป๋าได้ถึงวันที่ 8 สิงหาคมนี้ค่ะ แต่ตอนนี้ปิดรอบสั่งจองแล้วนะคะ >< อย่าลืมรีบโอนเงินมาน้า จะได้ไม่พลาดโอกาสสุดท้ายค่า …
Photo – สวัสดีตอนบ่ายค่าาาาา แวะมาแจ้งข่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจองและโอนเงินค่ากระเป๋านะคะ ใครยังไม่ได้สั่งจองหรือโอนเงินต้องรีบแล้วนะคะ >< …
Photo – สวัสดียามดึกค่าทุกคน ทางงานของเราก็มีใบเมนูโดจินออกมาเหมือนเช่นเคยค่า! ใครสนใจมาดูได้ที่บูธสต๊าฟเลยนะคะ! ^ ^ S-01 Staff Dojinshi Kagerou Project Anthology 2 'Fiesta' จำนวน 44 หน้า ไซส์ B5 ราคา 140 บาท ส่วนใบเมนูของเซอร์เคิลสามารถส่งเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมจนถึง 13 สิงหาคมในข้อความเพจนะคะ^ ^! …
Photo – อีก 3 วันจะหมดเวลาจองแล้วน้า ใครที่ยังไม่ได้จองยังจองได้อยู่นะคะ <3 http://goo.gl/forms/HMuhSYW4Et

Photo – COSCOM 3rd วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เปิดรับสมัครบูธแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2558 เซอเคิลโดจินและสินค้าทำมือ สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/jOA3ki7hCM สินค้านำเข้าและร้านค้า สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/NBjy52AWMB สมัครด่วน พิ้นที่มีจำกัด ! …
COSCOM 3rd วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 17.00 น. ชั้น 1 และ 2 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค่าเข้างาน 70 บาท
Photo – COSCOM 3rd วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 17.00 น. ชั้น 1 และ 2 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค่าเข้างาน 70 บาท
Photo – มีเรื่องมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบจ้า สถานที่จัดงาน COSCOM ได้เปลี่ยน "ชื่อใหม่" จากเดิม "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต" เปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" ซึ่งสถานที่จัดงาน COSCOM ยังคงเป็นสถานที่เดิม และความสนุกทั้งหลายยังคงเดิม! ช่วยกันบอกต่อเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและสับสนด้วยนะคะ ส่วนรายละเอียดการจัดงานครั้งต่อไป โปร …
Photo – งานเชียร์ต้องมา! หากใครที่กำลังหาซื้อแท่งไฟไว้เชียร์คอนเสิร์ตหรือไอดอลที่ชื่นชอบ เราขอเสนอ COSCOM Light Stick http://goo.gl/forms/6p4UeshLJp ★เปลี่ยนสีได้ถึง 12 สีในแท่งเดียว★ ★สามารถเปลี่ยนแบตเองได้★ ★มาพร้อมสายคล้องข้อมือ★ จากราคาเต็ม 550 บาท ลดพิเศษเหลือแท่งละ 430 บาท !! จัดส่งฟรี !! เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น!! สั่งซื้อได้ที่ http://goo.gl/fo …
Photo – Hi everyone in Jakatar! We would like to announce that we will be part of AFA – ANIME FESTIVAL ASIA Indonesia 2015 while proudly presenting 2 gorgeous guest cosplayers to AFAID. Liui Aquino – https://www.facebook.com/dorkyliui Ely – https://www.facebook.com/eeelyeee Exclusive cosplayers' goods will be sold at Coscom's Booth. More …
Video – คลิปสุดท้ายมาแล้วจ้า ขอบอกว่าคลิปนี้ฟินสุดๆ รับชมได้ที่ https://vimeo.com/133318964

Photo – [NEWS] ที่ญี่ปุ่นจะมีการจัดทำ Hetalia The musical ซึ่งจะแสดงที่ Zepp Roppongi Blue Theater, Tokyo ในวันที่ 24-29 ธันวาคม 2015 อยากไปดูจังเลยอ่าาาา~ Cr. twitter : @animehetalia @iamZEON http://musical-hetalia.com/ …
Photo – Circle plan สำหรับเซอร์เคิลออกแล้วนะคะ ^_^ เริ่มปั่นผลงานกันได้แล้วนะคะ สู้ๆค่าาา ป.ล.เซอร์เคิลไหนยังไม่โอนเงินค่าเซอร์เคิลหรือยังไม่ได้แจ้งโอนเงิน ให้โอนเงินและแจ้งโอนมาด้วยนะคะ Pls. >~< ป.ล.ส่วนโซนอื่นๆอย่างซุ้มเกมจะออกมาเพิ่มเติมเป็นแผนผังงานทีหลังน้าาา …
Photo – พวกเรามันระดับสุดยอดแล้วกันค่ะ จิ้นกันระดับประเทศ ^_^
Photo – Circleทุกท่าน Deadlineออกแล้วนะคะ สต๊าฟเป็นกำลังใจให้กับการปั่นโดจิน/ฟิคชั่นของทุกท่านนะคะ Fightoooo!!! <3 <3 <3
เซอร์เคิลที่ยังไม่โอนเงิน อย่าลืมโอนกันนะคะ ^_^ โอนเร็ว circle plan ก็ออกเร็วเน้ออออ <3
เพื่อน ๆคนไหนติดสอบกันบ้างคะ สาธุ !! อย่ามีใครติดสอบสองวิชานี้เลยนะ ส่วนวิชาอื่น ๆเพื่อน ๆก็สู้ ๆนะคะ !!
เซอร์เคิลสามารถตรวจเช็คสถานะของตนเองได้ที่ลิ้งนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AlAGWcyMxRdBZOKtuJi84jxxV4xq9XdRfDLotshQKaw/edit?usp=sharing นะคะ ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดสามารถแจ้งทางทีมงานได้ทันทีเลยนะคะ …

Photo – B13 – Prestorina+monorize KEMONO / FANART+PARODY – Sonic the Hedgehog – Pokemon page : http://tkbink.wix.com/i-am-tiki#!works/c1guu http://www.pixiv.net/member.php?id=6594039
Photo – แปลนบูธ + คัทเอ้าท์ของเซอร์เคิล
มาร่วมงานพาเหรดนี้กับโมฟุและคุณเมียร์กันนะครับ <3
งาน Kemono Only Event ครั้งแรกในไทย ภายในงานมีเซอร์เคิลทั้งหมด 44 SP พร้อมสินค้า+ของทำมือ เกี่ยวกับ Kemono, Mimi และ Monster หลากหลาย อีกทั้งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมถึงเหล่าคอสเพลย์+เฟอร์สูทที่มาร่วมพาเหรดสร้างสีสันในงาน ค่าเข้างาน : 60 บาท **พร้อมได้รับแพมเพล็ตของงาน @[1565177227066007:274:Morph Parade] มาร่วมงานพาเหรดนี้กันนะครับ <3 ———- …
Photo – ผังบูธและรายชื่อเซอร์เคิล แถว A A1 : Firetail A2 : KEMO DUNGEON A3 : hangdok A4 : amster A5-A6 : CAT'S EYEART A7 : I R E I A8 : KASHIKUNG A9-A10 : นักดนตรีแห่งเบรเมน A11-A12 : Mofutory A13 : Palow is Magic A14 : Kiyochii Cave & Glittering Grimoire A15 : Paw Journey A16 : Wuffle A17 : Buddha Panda Walks A18 : The8Mice A19-A20 : Dung …
Photo – สวัสดีครับ โมฟุมาแจ้งเตือนสำหรับเซอร์เคิลที่ยังไม่ได้ทำการโอนเงินครับ วันนี้ วันสุดท้ายสำหรับการโอนเงินค่าบูธแล้วนะครับ ( > ___ < ) ใครเป็นเพื่อนเซอร์เคิลท่านใด ฝากไปแจ้งเตือนด้วยน๊า~ สำหรับเซอร์เคิลทุกท่าน สามารถเช็คสถานะได้ที่ลิ้งค์นี้นะครับ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16CmdelwPEYrgNiaxFiAazHsLmNAuToMVmgwZdAazyrk/edit#gid …
Photo – โมฟุกับคุณเมียร์ได้ทำการอัพเดทสถานะของเซอร์เคิลล่าสุดแล้วนะครับ! เซอร์เคิลท่านใด ยังไม่ได้แจ้งโอนเงินค่าบูธ รบกวนแจ้งโมฟุมาด้วยนะ เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน จะถึงกำหนดปิดแจ้งโอนแล้วนะครับ! <3 ( > v < ) เซอร์เคิลท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามโมฟุและคุณเมียร์เข้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ <3 …

Photo – เปิดรับ cutout แล้วนะคะ รับตั้งแต่ 1 สิงหา- 30 กันยายน ปีนี้นะครัช(?) เริ่มเปิดรับแล้วนะคะรายละเอียดตามรูปเบยย(>__<)b
Photo – MAD ที่จะมาเปิดในงานของเรายังคงเปิดรับอยู่นะคะ อย่าลืมส่งกันมานะ <3 รวมถึงเร็วๆ นี้จะมีประกาศสำคัญด้วย อย่าลืมติดตามกันนะคะ …
Photo – ฮิเมะ: ทีมงานทุกคน ต่างทำงานกันหนักมากเลยค่ะ!! ทั้งดิฉัน สเลน และอินาโฮะซัง ก็กำลังให้กำลังใจกับเหล่าสตาฟทุกท่าน ฉะนั้นแล้วทุกคนก็มางานของเราให้ได้นะคะ!! //ขยับส้มไปมา …
ตอนนี้ได้ทำการปิดรับยอดโอนเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางเราจะทำการตรวจสอบแล้วจะมาแจ้งภายในคืนนี้นะคะ(ในขณะนี้แอดไม่ค่อยว่าง เพราะฉะนั้นอาจจะดึกๆหน่อย ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะภายในลิงค์ด้านล่างนี้ ซึ่งจะทำการอัพเดทอีกทีช่วง4ทุ่มค่ะ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ti2oeAu9Zabia_ywjZL-X6nWBLN6twg7Kl0h2l9isCE/edit?usp=sharing …
ท่านใดที่ทำการสมัครเซอร์เวิลอย่าลืมโอนและแจ้งโอนภายในวันที่15ก.ค.นี้ เวลา 23.59 นาฬิกานะคะ แบบฟอร์มการแจ้งโอน https://docs.google.com/forms/d/1oPDwZWQ7Q6arZzdZ7Vx7hIZWRz_qoOyYltILobABFsU/viewform แบบฟอร์มการตรวจสอบรายชื่อเซอร์เคิล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ti2oeAu9Zabia_ywjZL-X6nWBLN6twg7Kl0h2l9isCE/edit?usp=sharing ขอบคุณทุกท่านที่ให …
Photo – ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ <3
ตอนนี้ได้ทำการปิดรับเซอร์เคิลแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมากๆค่ะ หลังจากนี้ สามารถยืนยันการโอนได้จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคมนี้ค่ะ โดยยืนยันผ่านลิงค์แบบฟอร์มยืนยันการโอน และตรวจสอบรายชื่อเซอร์เคิลได้เลยค่ะ แบบฟอร์มการยืนยันการโอน https://docs.google.com/forms/d/1oPDwZWQ7Q6arZzdZ7Vx7hIZWRz_qoOyYltILobABFsU/viewform แบบฟอร์มตรวจสอบรายชื่อเซอร์เคิล …

Photo – ขณะนี้ทางฟาสได้ลง deadline แล้วนะขอรับ ^^//
Photo – ขณะนี้เดธไลน์อิมเพลสออกแล้วนะขอรับ ^^//
เซอเคิลพิเศษปิดการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะขอรับ ~(‘▽^人)
พรุ่งนี้เปิดจองเซอพิเศษเป็นวันสุดท้ายแล้วนะขอรับ ~(‘▽^人) สำหรับซานิวะท่านไหนที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยขอรับ! หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ inbox เข้ามากันได้นะขอรับ ขอบคุณขอรับ! …
เปิดจองเซอเคิลพิเศษขอรับ! รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอเคิลสามารถอ่านได้ที่ – https://goo.gl/NsxAP6 *ระยะเวลาเปิดจองเซอเคิลตั้งแต่วันนี้ – 4 กรกฎาคม **วันที่ 5 กรกฎาคมประกาศเซอเคิลที่ผ่าน หลังจากประกาศแล้วทางทีมงานจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินค่าเซอเคิลตามไปทีหลังขอรับ หากมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง inbox ได้นะขอรับ ขอบคุณขอรับ …
ขณะนี้ทางทีมงานได้จัดส่งอีเมลล์รายละเอียดการโอนเงินและข้อมูลอื่นๆให้แล้วเรียบร้อยนะขอรับ สำหรับเซอเคิลใดที่ยังไม่ได้รับเมล์รบกวนติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ด้วยนะขอรับ เซอเคิลต่อไปนี้รบกวนติดต่อทีมงานทางอินบอกซ์เนื่องจากอีเมลล์ไม่สามารถส่งได้ขอรับ +โทรลเคนรันบุ +ซานิวะถือไม้ตียุง ขอบคุณขอรับ! …
Photo – ประกาศรายชื่อเซอเคิลขอรับ ~(‘▽^人) เพื่อง่ายต่อการค้นหาสามารถกด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อเซอเคิลที่ท่านสมัครลงไปได้นะขอรับ Genie Cos Shop ManayukiAmuyuki L I E F K U N มาจะป่วยดาบไปป่วยแท้พี่เอย 1:30 อีกแล้วเหรอ…… KIRIPHANTASY KuroFanArt เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วจนคือซานิวะ CupidSister ดาบแหก Berryjang ห่มผ้าให้พระจันทร์ภายใต้ปีกนกกระเรียน For …

Photo – Trainer Street Family ตอนที่ 9 ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆ . . มุกและภาพ by กวิ้น
Photo – อีก 3 วันจะหมดเขตการร่วมกิจกรรมโลวคอสแล้วนะคร้าบ ใครมีไอเดียดีๆรีบถ่ายภาพรีบส่งเข้ามาทาง inbox เพจเลยน้าา ^^
Photo – รายการ Trainer Street2 – Gift Box Event ไลฟฺสตรีมที่จะ ให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันชิงของรางวัลคืนจากแก๊งร็อคเก็ต!
Photo – ***ประกาศกิจกรรมจาก Trainer Street จ้า**** ขอเชิญโปเกมอนเทรนเนอร์ชาวไทยทุกคนมารวมพลังกันชิงของรางวัลที่จะแจกในงาน Trainer Street 2 คืนจากกลุ่มแก๊งร็อคเก็ตที่ที่มาเพ่นพ่านในงานและแอบขโมยของรางวัลไปเมื่อปีก่อน! ในปีนี้ทีมงานได้เตรียมกล่องใส่รางวัลไว้แต่ตอนนี้กล่องยังว่างเปล่าเพราะของรางวัลโดนแก๊งร็อคเก็ตฉกไปซะแล้ว! เจ้าพวกนี้นี่ร้ายจริงๆ! สำห …
Photo – ตัวอย่างโลว์คอสไอเดียดีๆอีกหนึ่งรูปจากจิราร่าเจ้าคาคุเลออนทีมงานTSของเรานี่เอง กิจกรรมโลว์คอสคอสเพลย์หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 ก.ค.นี้นะครับ ส่งได้ทางอินบ็อกซ์เพจเลยนะครับ อย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆน้าา ^^ ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PokemonOnlyEvent/photos/a.759055057446574.1073741828.758237654194981/10224983311 …
Video – อีเว้นท์ 踊る?ピカチュウ大量発生チュウ!ที่จะจัดขึ้นที่โยโกฮาม่า วันที่ 8-16 ส.ค.นี้ ปีนี้ทีมงานก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศอีเว้นท์พิเศษๆแบบนี้จากญี่ปุ่นมาให้ผู้ร่วมงานได้ชมกันอีกเช่นเคยแน่นอนครับ รอดูกันได้วันงานเลยน้าา ^^ …
Video – หลังจากกิจกรรมรวมพลังของเหล่าเทรนเนอร์ทุกคน ปรั๊ปปรี้ขอเป็นตัวแทนแอดมินทุกคน ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ เทรนเนอร์ที่รวมพลังส่งภาพแห่งความประทับใจมาให้เรารวบรวมไว้ในวิดีโอเพื่อขอบคุณคุณอิวาตะชุดนี้ ขอขอบคุณแอดคุมะที่ช่วยตัดต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณคุณอิวาตะจากใจของพวกเราทุก ๆ คนค่ะ #ThankYouIwata Nintendo :)) …

Photo – มากันเยอะๆน้าา
Photo – วันนี้มาเจอกับคุณซันซิน เกสจากประเทศเกาหลีที่แหลมทองบางแสนกันให้ได้นะคะ>[]<
Photo – เมื่อวานแอดมินไม่ค่อยมีโอกาสได้เก็บภาพในงานเลยใครมาร่วมงานเมื่อวานแทกรูปมาให้ดูกันด้วยน้าาา^[]^
Photo
Photo
Photo – ตอนนี้คุณซันซินถึงอุดรแล้วค่า พรุ่งนี้มาเจอกันให้ได้น้าทุกคน>[]<
Photo – ตัวอย่างสินค้าของคุณ Sansin ที่จะมีมาจำหน่ายในงานcosmo อุดรวันที่1 และงานcos mo ชลบุรีวันที่2ค่า เพื่อนๆต่างจังหวัดคนที่อยากสั่งโปสเตอร์ของคุณซันซินสามารถสั่งพรีได้นะคะ เราจะจัดส่งไปรษณีย์ให้จ้า โปสเตอร์ไซส์ A4 1ชุด มี 2 รูป และลายเซนสดๆ ราคา 100 บาท ค่าส่ง ลงทะเบียน 40 บาท Ems 60 บาท ค่ะ เปิดรับสั่งจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม เท่านั้นค่ะ ท่านที่ …

นับถอยหลังอีกอาทิตย์เดียวนะฮ้าฟฟฟฟ เราจะได้มาเจอกันล้าววว เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ดูโชว์ของทุกคน ( จากข้างเวที TAT ) อย่าลืมนะครับทุกท่าน ทั้งผู้ที่สมัครและไม่ได้สมัคร วันที่ 7 สิงหาคมนี้เรามีนัดกันที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นะครับ >w< // #รู้สึกตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวด …
Photo – วันนี้ปิดรับสมัครแล้วน้าาาาาา ใครที่สมัครไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจกันนะคับ มาเดินเล่นภายในงานกันได้นะคับผม แอดมินจะรอน้าาาาา ^^ …
Photo – พรุ่งนี้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับบบบ ใครยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครในลิงค์นี้ได้เลยน้าาาา https://docs.google.com/forms/d/17bKFBmPlwxSLlv506MFXmPKfTpYkz3PqC6ViqRvsk9o/viewform แล้วพบกันในงานนะครับทุกท่านนนนน >w< …
Photo – " อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆจางงงง วันที่เราได้มายืนถ่ายรูปด้วยกันแบบนี้บนเวทีแห่งการตัดสิน " อิย์ อิย์ . . . . . แอดรอผู้เข้าประกวดทุกคนอยู่ข้างเวทีนะฮ้าฟฟฟ >w< // #ทำหน้าแบบคนไม่ได้ขึ้นเวที T3T …
ใกล้ปิดรับสมัครแล้วน้าาาาาาาา รีบๆสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคับผม รออยู่น้าาาาา^^
Photo – ใกล้จะถึงแล้วนะครับ เวลาแห่งการพบกันอีกครั้ง….
Photo – สำหรับเรื่องไฟล์เสียงที่ผู้เข้าแข่งขันจะนำมาใช้ในวันงานนะครับ ต้องเป็นไฟล์ตามนี้นะครับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางโปรแกรมที่บางโปรแกรมไม่สามารถอ่านไฟล์อื่นได้ ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทำตามกฏด้วยนะครับ ^^ . . . ปล. ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนำไฟล์เสียงรูปแบบอื่นมาแล้วเกิดความผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบประการใดทั้งสิ้นนะคร้าบ …

Photo – เหลือเวลาอีกแค่ 4 วันแล้วนะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากทำสินค้าออกมาขายในงาน Colour of Kings สามารถลงสมัครตามลิ้งก์ที่อยู่ในรูปได้เลยนะคะ <3 ************************ Colour of Kings : K Project Only Event หอประชุมแหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016 [10.00 น. – 16.30 น.] …
Photo – เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะ ใครรักใครชอบเรื่อง K project และอยากทำสินค้าออกมาขายในงาน Colour of Kings สามารถลงสมัครตามลิ้งก์ที่อยู่ในรูปได้เลยค่ะ ************************ Colour of Kings : K Project Only Event หอประชุมแหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016 [10.00 น. – 16.30 น.] …
Photo – สวัสดีค่ะ งาน Colour of Kings : K Project Only event เปิดรับสมัคร Circle แล้วนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดจากลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ ***เปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2558*** ****ประกาศรายชื่อ Circle ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558**** ——————————————————— กรุณาอ่านรายละเอียดให้รอบคอบก่อนกรอกฟอ …
Photo – สวัสดีค่ะ วันนี้ทางสตาฟมีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่สนใจลง Circle ในงานของเรา ทางสตาฟได้กำหนดวันรับสมัครแล้วค่ะ นั้นก็คือวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2558 และประกาศผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 อดใจรออีกนิดนะคะ… รายละเอียดและวิธีการสมัคร ทางสตาฟเราจะนำมาแจ้งอีกทีในวันเปิดรับสมัครค่ะ ******************* Colour of Kings : K Project Only Event หอประชุมแหล่ …
Photo – สวัสดีค่ะ วันนี้เราอัพเดตเพิ่มเติมจากTwitterของนิตยสาร PASH! ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคมนะคะ โดยปรากฎรูปโปสเตอร์ของ K : Return of Kings ด้วยค่ะ #น้องใจไม่ดีเลยค่ะ <3 สำหรับผู้ที่สนใจลงสมัครเซอร์เคิลภายในงานสามารถเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะคะ เพราะทางสตาฟกำลังจะเปิดรับภายในเดือนนี้แล้วค่ะ แล้วพบกันนะคะ Credit : @magazine_pash ******************* Co …
Photo – สวัสดีค่ะ หลังจากที่มีการปล่อยรูปตัวละครใหม่ของแคลนเขียว หลายๆ คนคงเดาไว้แล้วว่าเป็นราชาเขียวกัน (ทางสตาฟก็ลุ้นให้เป็นเหมือนกันค่ะ ❤ ) สำหรับผู้ที่สนใจลงสมัครเซอร์เคิลภายในงานรออีกนิดนะคะ ทางสตาฟจะเปิดรับเร็วๆ นี้แน่นอนค่ะ ******************* Colour of Kings : K Project Only Event หอประชุมแหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สน …
Photo – สวัสดีค่ะ หลังจากที่สตาฟของเราห่างหายจากการอัพเดตมานาน… แต่ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เรายังคอยซุ่มหาข้อมูลมาอัพเดตเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ที่เว็บไซต์Officialของญี่ปุ่นได้อัพเดตภาพของตัวละครใหม่ขึ้นมา 2 คน คนเหล่านี้คือใคร? หรือว่าจะเป็นตัวละครจากแคลนใหม่หรือไม่ อย่างไรนั้นต้องรอติดตามกันอีกทีนะคะ หากมีการอัพเดตอะไรเพิ่มเติม ทางสตาฟจะรีบแจ้งให้ทรา … 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

oO กระดานข่าว
 
Microsite
 
 
Props&Ops Cosplay Site http://www.propsops.com 2004-2014