สถานที่จัดงานในจังหวัดขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  • โรงแรมเจริญธานีปรินเซส
  • ตึกคอม โฆษะ
  • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  • Central Plaza จ.ขอนแก่น

อาจจะใช้เวลาในการโหลด โปรดรอสักครู่


*ข้อมูลสายต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง