กฎและข้อตกลง สำหรับการร่วมงาน MARUYA
เพื่อให้การมาร่วมงานหรือร่วมออกบูธภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีสถานะเป็นสถานศึกษา สถานที่ราชการ และเขตพระราชฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางการจัดงานที่มุ่งหวังให้งาน MARUYA เป็นพื้นที่แสดงออกถึงความชอบในวัฒนธรรมประชานิยม (POP Culture) อย่างมีความสุข สนุก และสร้างสรรค์สำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย

ทางผู้จัดงานจึงขอแจ้งกฎและข้อตกลง ครอบคลุมในการมาร่วมงาน ร่วมออกบูธภายในงาน และร่วมใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไว้ดังนี้

1. ห้าม แต่งคอสเพลย์ ที่มีลักษณะวาบหวิวไม่เหมาะสมแก่สาธารณะชน หรือชุดเซ็กซี่ที่มีลักษณะเปิดเผยส่วนสำคัญของร่างกาย หรือมีเจตนาเย้ายวนทางเพศ เช่น ชุดว่ายน้ำ ชุดบิกินี่ ชุดลีโอตาร์ด ชุดรัดรูป บอดี้สูทซีทรู ชุดที่โชว์ Sideboobs ชุดที่โชว์ Underboobs เป็นต้น เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

2. ห้าม แต่งคอสเพลย์ ชุดทหาร ชุดตำรวจ หรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธี เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

3. ห้าม แต่งคอสเพลย์ เป็นประมุขของรัฐและประเทศใด ๆ ผู้นำทางการเมืองของทุกประเทศ ผู้นำทางศาสนาและนักบวชทุกศาสนา รวมถึงบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่มีนัยยะอ่อนไหวทางการเมือง การทูต และการทหาร เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

4. ห้าม นำอาวุธปืน หรือ สิ่งเทียมอาวุธปืนทุก ประเภท เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

5. ห้าม นำอุปกรณ์ประกอบการคอสเพลย์ ที่ทำจากโลหะ ของมีคม หรือวัตถุไวไฟ เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

6. ห้าม นำสัตว์เลี้ยง เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

7. ห้าม โพสต์ท่าถ่ายรูปที่ส่อไปในทางเย้ายวนทางเพศ หรือเปิดเผยส่วนลับของร่างกาย โดยเด็ดขาด

8. ห้าม ทำพฤติกรรมล่วงละเมิดทางกาย กรุณาให้เกียรติผู้เข้างานทุกคน ไม่สัมผัสตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

9. ห้าม กิจกรรม Free Hug ทุกกรณี

10. ห้าม ทำกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการกีดขวางหน้าทางเข้า ทางออก บันได บันไดเลื่อน และลิฟต์

11. ห้าม เข้าไปถ่ายรูปในอาคารเรียนข้างเคียง ที่ไม่ใช่บริเวณรอบอาคารที่จัดงาน

12. ห้าม ก่อความไม่สงบ หรือทะเลาะวิวาทภายในงาน

13. กรุณารักษาความสะอาด ทิ้งขยะในถังหรือถุงรับขยะที่จัดไว้ให้ในบริเวณงาน และรอบอาคารที่จัดงาน

14. กรุณาขออนุญาตผู้ที่จะถูกถ่าย ให้รับทราบและอนุญาต ก่อนที่จะ บันทึกภาพ เสียง หรือ VDO

15. หากพบการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎของงาน หรือมีการล่วงละเมิดผู้อื่นในเชิงลามกอนาจาร ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญออกภายนอกงานทันที หากการฝ่าฝืนกฎนั้น มีผลร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจของบุคคลอื่น หรือกระทบต่อความปลอดภัยของงาน หรือสร้างความเสียหายต่อสถานที่ ผู้จัดงานจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป

16. การพิจารณาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎและข้อตกลง เป็นไปโดยดุลยพินิจของผู้จัดงาน ทั้งนี้ การตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
กฎและข้อตกลงนี้ เริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [Maruya - 25 กันยายน พ.ศ.2563]