ไฮไลต์ | พาเที่ยวงาน Maruya #23 พบกับเกสต์ Aza Miyuko และบรรยากาศงานรวมถึงคอสเพลย์มากมาย
Maruya #23 | Anisong Friends
Maruya #23 Showtime | Love letter ラブレター
Maruya #23 Showtime | 「ちょこもん」Chocomon
Maruya #23 Showtime | Baby Syrup