เดือนปัจจุบัน มิถุนายน 2567
ผู้สนับสนุน
ยอดสนับสนุน
1. aomuchka & Thames
1,000
1. Kanalyss
1,000
   
   
   
   
รวมประจำปี 2567
ผู้สนับสนุน
ยอดรวมสนับสนุน
1. AniEx
2,000
1. Kanalyss
2,000
2. Lit49
1,500
3. KoKORO COS
1,000
3. Misahara
1,000
3. พี่แบค💖
1,000
3. CMYK.cosplay
1,000
3. aomuchka & Thames
1,000
4. セツィア
500
4. Zill's Cosplay
500
5. Vivado
350
6. ThanaiArt (page)
300
7. Puunplaster
200
7. UDON COS TEAM
200
7. Con-c organizer
200
8. Ellmyr
100
8. Harusaii
100
8. Chxkane
100
9. P KMChi
50
รวมทุกปี
ผู้สนับสนุน
ยอดรวมสนับสนุน
1. CosCos Suki
7,000
2. Lit49
5,000
3. พี่แบค💖
3,000
3. CMYK.cosplay
3,000
4. MARUYA Event
2,000
4. AniEx
2,000
4. Kanalyss
2,000
5. Toon proptoday
1,500
6. Thames Malerose and Aomuchka
1,000
6. Gracely Grace
1,000
6. Sannta
1,000
6. AniMeta
1,000
6. Emil Cosplayer
1,000
6. AYUMU & Kimawara
1,000
6. Nat
1,000
6. KoKORO COS
1,000
6. Misahara
1,000
6. aomuchka & Thames
1,000
7. Puunplaster
700
8. เพ็ญเพชร
500
8. Toshiteru Maruyama
500
8. AYUMU
500
8. PMRN
500
8. セツィア
500
8. Zill's Cosplay
500
9. UDON COS TEAM
400
10 Vivado
350
11. ThanaiArt (page)
300
11. Con-c organizer
300
12. Ta Ro
270
13. COLONY-S21
210
14. Poringnoi
200
14. Rina
200
14. Ellmyr
200
15. Yunasan-con-c
100
15. Harusaii
100
15. Chxkane
100
16. PuYai Breaw
77
16. P KMChi
50