ผู้เข้ามาดูงานในตารางงานแห่งนี้ มีข้อแนะนำดังนี้

1.ตารางงานเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้น หากท่านมีปัญหาสงสัยต่อตัวงาน โปรดติดต่องานนั้นๆโดยตรง ตารางงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรง

2.รายละเอียดในตารางงาน เป็นรายละเอียดเท่าที่ตารางงานหามาได้ โปรดตรวจสอบจากตัวงานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง และข้อมูลล่าสุด